Gårdshistorie for Ågskardet
Hovedside gårdshistorie
Generell informasjon
Gårdene
Ågskardet's hjemmeside
Søk
Kontakt oss

Glemt passordet?
Gnr. 16 Bnr. 2: Arhaug PDF Utskrift E-post
Skrevet av fra "Gård og grend i Meløy" (1981)   
torsdag 06. mars 2008

Fra "Gård og grend i Meløy" (1981):

 

Gnr. 16, bnr. 2, Arhaug, skyld 0,62 mark. (Løpenr. 161 b)

 

 

        

 

 Image

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eier i 1979 er Hanna Arhaug (f. 1916), enke etter Hilmar Arhaug (F. 1904, d. 1979). De har to barn: Håkon (f. 1945) og Wiggo (f. 1952).

 

 

 

Bruket ble fraflyttet 1960. Innmarksarea­let er 31 dekar hvorav 12 dekar fulldyrket, utmarka 2000 dekar, derav produktiv 1 200 dekar. For 25 år siden var besetnin­gen 4 kyr, 1 ungdyr, 6 sauer.

 

 

 

Hilmar Arhaug overtok etter sin far, Ote­lius Arhaug (f. 1870, d. 1950) i 1950. Oteli­us overtok etter sin svigerfar, Mathias Nathanael Petersen (F. 1839), 1912 for 1600 kr. Han igjen overtok etter sin svigerfar, Anders Johan Andreassen (f. 1822) ca. 1880 for 190 spd. Anders var første selveier idet han kjøpte av Det Nordlandske Kirke­ og Skolefond i 1850 for 72 spd 48 sk. I 1875 er det oppført en voksen hjemmeværende sønn, John Andersen (f. 1854). Grunnen til at han ikke overtar, vites ikke. Bygsel­mannen før Anders het John Johnsen. I 1838 sitter han med 18 pd., halve gården. Hans forgjenger var Jens Kristoffersen (f.1773) som fikk bygselbrev 1813 av sogne­prest Jæger. Jens ble gift allerede i 1794 med Gjertrud Kristoffersdtr. I matrikkelen 1796 står han oppført som bygselmann på halve gården, mens det er Peder Johansen som har den andre parten. Jens var sønn til Kristoffer Olsen, men det ser ikke ut til at det er Kristoffers part av Arhaug han bygs­ler.

 

Image

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I 1773 sitter Kristoffer Olsen med en halvpart av gården og den andre halvparten har Baruk Nilsen, og det er etter Baruk at Jens Kristoffersen overtar. Baruk gifter seg med enken, Dortea Tommasdtr. i 1763. Den eneste som dør på Arhaug tett før den­ne tiden er Kristoffer Bryneldsen, han dør et halvår tidligere. Det var jo litt kort enke­stand, men så var det jo heller ikke lett å sit­te uten mann til hjelp. Hun døde forresten bare 4 år etter, 51 år.

 

 

 

Kristoffer Bryneldsens far var Bryneld Sørensen, som i 1722 satt med hele bygsla i Arhaug.

 

 

 

 

 

 

Image

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om brukerrekken før denne tiden, se under br. nr. 1.

 

 

 

 

 

 

 

Oppdateringer:

 

Beboere nå: Ingen

Sist oppdatert ( lørdag 10. januar 2009 )
 
< Forrige