Gårdshistorie for Ågskardet
Hovedside gårdshistorie
Generell informasjon
Gårdene
Ågskardet's hjemmeside
Søk
Kontakt oss

Glemt passordet?
Gnr. 13 Bnr. 1: Engevik PDF Utskrift E-post
Skrevet av fra "Gård og grend i Meløy" (1981)   
torsdag 06. mars 2008

Fra ”Gård og grend i Meløy” (1981):

  

Gnr. 13, bnr. 1 Engevik, skyld 1,33 mark.

  

Eier i 1978 var datter på gården, Hjørdis (f. 1925) født Bang Jensen, gift med Niklas Brokke fra Setesdal (f. ). De har tre barn: Norma (f. 1955), Otto Arnfinn (f. 1958) og Dag (f. 1962).

 

  

Eieren bor ikke på bruket og driver det ikke. Den som bor der, er far til Hjørdis, Joakim Bang Jensen (f. 1894). Han var gift med Emila (f. 1898), men hun er død. På grunn av høy alder driver ikke Joakim bru­ket og det har ikke husdyrhold, men brø­drene Hansen i Haugvik høster det.

 

  

Brukets innmark er på ca 35 dekar. Der­av er 30 dekar dyrket. Utmarka er på 600 dekar. Det er mye planteskog i utmarka.

 

  

Våningshuset på bruket er meget gam­melt. Sagnet sier at det skal være bygd av gammelt kirketømmer fra den gang den gamle Rødøykirken ble revet. (Når det var, vites ikke.) Fjøset ble bygd i 1934. Da bru­ket var i drift, fødde det l hest, 5 kyr, ung­dyr og 5-10 sauer.

 

  

Joakim har vært anleggsarbeider. Begynte på Svalbard i 1925 og var seinere i Glom­fjord. Det har vært husmannsplass under bruket. Siste husmann oppgis av Joakim å ha vært Daniel Andersen (f. 1848). I folke­tellingen 1900 finner vi hans plass ført un­der bnr. 2. Den har det merkelige navn «Ansiktsnesset». I 1900 bor det forresten to husmenn her i Ansiktsnesset. Den andre he­ter Andreas Karl Jonsen (f. 1861).

 

  

Joakim overtok bruket fra sin svigermor, Nikoline Jonsen (f. 1854), i 1919. Hun var enke etter Anders AngelI Jonsen (f. 1844) som kjøpte bruket 1887 for l 000 kr. An­ders drev med åttring i Lofoten og på Finn­mark. Før ham var det Elling Martinussen Braseth som hadde skjøtet, men det varte visst bare ett år. Hans skjøte er utstedt 1886. Han kjøpte av Andreas Berg Hansen (f. 1831) og ga l 000 kr. han også. Andreas var brønnøyværing og giftet seg med Inge­borg Petersdtr. (f. 1832) i 1857. Hun var datter til forrige eier, Peder Olsen (f. 1799). Peder, som var gift med Susanne Svendsdtr. (f. 1816), var første selveier i Engevik. Han fikk kongelig skjøte i 1860. Kjøpesummen var 165 spd. 29 sk.

 

  

Hans far var Ole Jakobsen (f. 1766). Om­kring 1820 var det han overdrog til sønnen, Peder Olsen. Selv var han sønn av første rydningsmannen, Jakob Nilsen, som altså fikk skyldsatt bruket i 1755.

 

  

Oppdateringer:

 

Retting av fødselsår på Norma og Otto, er lagt til. Opplysninger er gitt av Norma Borg 31.01.2013

Sist oppdatert ( torsdag 31. januar 2013 )
 
< Forrige   Neste >